มารู้จัก “BOQ” กัน ว่าคืออะไร? ทำไมถึงสำคัญต่อการสร้างบ้าน!!

บ้าน,รับสร้างบ้าน,แบบบ้าน,BOQ

การสร้างบ้านสักหลังเราต้องทุ่มเททั้งร่างกาย และจิตใจ เพราะฉะนั้นเราจึงต้องศึกษาหาข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวกับสร้างบ้าน เพื่อลดข้อผิดพลาด และปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งท่านไหนที่กำลังมองหาผู้รับเหมาหรือบริษัทรับสร้างบ้าน ผู้ที่จะมารังสรรค์ปั้นแต่งให้บ้านของเราให้เป็นไปตามความฝันที่วาดหวังไว้ ดังนั้น เราจึงควรมาทำความรู้จักกับ BOQ ว่าคืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร ทำไมถึงสำคัญต่อการสร้างบ้าน

บ้าน,รับสร้างบ้าน,แบบบ้าน,BOQ

“BOQ” ย่อมาจาก “Bill of Quantities” คือ เอกสารแสดงราคากลางในการก่อสร้างที่ใช้ในขั้นตอนการหาผู้รับเหมาก่อนที่จะทำการก่อสร้าง รายละเอียดด้านในจะเป็นรายการที่แสดงปริมาณงานและราคาวัสดุก่อสร้างที่ถอดมาจากแบบก่อสร้างทั้งหมด ทั้งจากแบบสถาปัตยกรรม แบบวิศวกรรมโครงสร้าง และแบบวิศวกรรมงานระบบต่างๆ ซึ่งจะแยกเป็นหมวดหมู่งานอย่างละเอียด เช่น งานเตรียมพื้นที่ งานโครงสร้าง (ฐานราก คาน เสา พื้น และโครงหลังคา) งานมุงหลังคา งานฝ้าเพดาน งานผนัง งานพื้น งานทาสี งานระบบไฟฟ้า งานประปาและสุขาภิบาล เป็นต้น

โดยจะแจกแจงเป็นรายการต่างๆ ในแต่ละหมวด พร้อมทั้งมีการระบุประเภท ขนาด ราคาของวัสดุ ปริมาณหรือพื้นที่ที่ใช้ รวมถึงค่าแรงในแต่ละรายการเอาไว้ด้วย โดยปกติสถาปนิกจะเป็นผู้จัดทำให้ตามที่ระบุไว้ในสัญญาว่าจ้าง แต่ถ้าหากไม่มีระบุไว้ในสัญญา เราควรจัดหาผู้เชี่ยวชาญให้เป็นผู้จัดทำโดยให้สถาปนิกจะเป็นผู้ช่วยตรวจสอบข้อมูลและความถูกต้องอีกที

บ้าน,รับสร้างบ้าน,แบบบ้าน,BOQ

♦  ใครเป็นผู้จัดทำ BOQ?
โดยปกติสถาปนิกจะเป็นผู้ดำเนินการซึ่งต้องมีการระบุในสัญญาว่าจ้าง แต่ถ้าหากไม่มีระบุไว้ในสัญญา เราควรจัดหาผู้เชี่ยวชาญให้เป็นผู้จัดทำ โดยสถาปนิกจะเป็นผู้ช่วยตรวจสอบข้อมูลและความถูกต้อง

♦  ทำไมต้องทำ BOQ?
BOQ เป็นเอกสารสำคัญที่สถาปนิกและเจ้าของบ้านใช้ในการเปรียบเทียบราคาก่อสร้างจากผู้รับเหมาแต่ละราย โดยผู้รับเหมาจะได้รับ Blank BOQ ซึ่งเป็นเอกสารชุดเดียวกับ BOQ เพียงแต่จะเว้นว่างในช่องราคาค่าวัสดุและค่าแรงไว้ รวมถึงค่าดำเนินการ กำไร และภาษีให้ผู้รับเหมาแต่ละรายกรอก และเมื่อได้ผู้รับเหมามาสร้างบ้านให้เราแล้ว เอกสารตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมและตรวจสอบงบประมาณในการก่อสร้าง เพราะสามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณหรือชนิดวัสดุก่อสร้างที่ระบุเอาไว้ได้ นอกจากนี้หน้าที่สำคัญของ BOQ ยังช่วยคุมการวางแผนซื้อและจัดส่งสินค้าให้ทันตามกำหนดการก่อสร้างอีกด้วย

♦  คัดเลือกผู้รับเหมาให้ตรงใจอย่างไร ?
เมื่อได้ราคาก่อสร้างจากผู้รับเหมาแต่ละรายแล้ว เกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกผู้รับเหมาซึ่งนอกจากจะเปรียบเทียบราคาค่าแรงและวัสดุแล้ว ควรพิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. ศักยภาพของผู้รับเหมา เช่น รูปแบบบริษัท จำนวนบุคลากร จำนวนงานที่รับทำต่อปี มูลค่างาน สถานะการเงินตลอดจนผังการบริหารงานขององค์กรหรือทีมงาน เป็นต้น
2. ความถนัดในงานที่ทำ เช่น ทำบ้านโครงสร้างบ้านคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือบ้านโครงสร้างเหล็ก เป็นต้น
3. ผลงานที่ผ่านมา เยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างจริง หรือสอบถามข้อมูลจากผู้ที่เชื่อถือได้ โดยควรพิจารณาด้านคุณภาพงาน ความตรงต่อเวลา ควบคุมงบประมาณได้ดี และมีการเคลียร์พื้นที่ก่อนส่งงานอย่างเรียบร้อย
4. มีความเข้าใจและมีมาตรฐานที่ตรงกัน สามารถสื่อสารพูดคุยกันรู้เรื่อง มองภาพงานออกมาในรูปแบบเดียวกันเพื่อให้ผลงานสำเร็จออกมาราบรื่น
5. มีเอกสารสัญญา และแบบก่อสร้างที่ชัดเจน ใช้เป็นหลักฐานในแง่กฎหมาย และช่วยให้ทั้งสองฝ่ายมีเป้าหมายในการดำเนินงานร่วมกันที่ชัดเจน ลดการผิดพลาดในการทำงาน
6. การรับประกันผลงาน ผู้รับเหมาที่ดีนอกจากจะต้องทำงานได้ดี มีคุณภาพ เสร็จตรงตามกำหนดเวลาแล้ว การรับประกันผลงานก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการคัดเลือกผู้รับเหมา โดยควรรับประกันผลงานหลังจากก่อสร้างเสร็จแล้วอย่างน้อย 1 ปีทั้งนี้ หากเลือกผู้รับเหมาได้แล้ว ขั้นต่อไปก็เป็นการเซ็นต์สัญญากับผู้รับเหมา ซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมจาก เคล็ดลับการทำสัญญากับผู้รับเหมา

สร้างบ้านใหม่ ทำไมต้องมี “แบบบ้าน” สำคัญอย่างไร?

บ้าน,รับสร้างบ้าน,แบบบ้าน,บ้านหลังแรก

เวลาจะสร้างบ้านใหม่เป็นของตัวเอง หลายคนอาจนึกสงสัยว่าทำไมต้องมี “แบบบ้าน” ในเมื่อบ้านเราก็ออกแบบเอาเอง โดยไปหยิบเอาไอเดียจากนิตยสารบ้าง หรือตามเว็บไซต์ที่ถูกใจ แล้วจ้างช่างมาทำโดยควบคุมงานก่อสร้างเอง เท่านี้ก็ไม่เห็นน่าจะมีปัญหาอะไร แต่ความเป็นจริงแล้ว การก่อสร้างบ้านหรืออาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 150 ตารางเมตรจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีแบบบ้าน

บ้าน,รับสร้างบ้าน,แบบบ้าน,บ้านหลังแรก

แบบบ้านที่เราได้มาจากแหล่งต่างๆ อาจมีรายละเอียดมากน้อยแตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่จะมีเพียงภาพสามมิติหรือทัศนียภาพในมุมต่างๆ กับแบบแปลนแต่ละชั้น รวมถึงงบประมาณค่าก่อสร้างเบื้องต้น หรือเป็นแบบสถาปัตยกรรมที่มีภาพสามมิติ แปลน รูปด้าน รูปตัด และแบบขยายส่วนต่างๆ ที่แสดงระยะครบถ้วน อย่างไรก็ตาม แบบบ้านที่ได้มานั้นก็ยังไม่สามารถนำไปก่อสร้างได้จริง ต้องนำไปปรับให้เหมาะกับที่ดินที่จะปลูกสร้าง ทั้งในเรื่องขนาดบ้านกับขนาดที่ดิน ระยะถอยร่นต่างๆ ทิศทางการวางตัวบ้านให้สัมพันธ์กับทิศทางแดดและลม ซึ่งอาจต้องอาศัยสถาปนิกในการช่วยปรับแบบ เพราะยังต้องมีการปรึกษาวิศวกรโยธาเพื่อให้คำนวณและออกแบบโครงสร้าง รวมถึงวิศวกรงานระบบไฟฟ้าและวิศวกรระบบประปาเพิ่มเติม เพื่อให้ได้แบบก่อสร้างที่สมบูรณ์ในการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างบ้านต่อไป

บ้าน,รับสร้างบ้าน,แบบบ้าน,บ้านหลังแรก

“แบบก่อสร้าง” คืออะไร?
แบบก่อสร้าง (Construction Drawing) คือ แบบที่ใช้ในการสร้างบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ซึ่งถือเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการยื่นเพื่อขออนุญาตก่อสร้างจนสร้างบ้านเสร็จ ประกอบไปด้วย แบบสถาปัตยกรรม แบบวิศวกรรมโครงสร้างพร้อมรายการคำนวณ แบบวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง งานระบบประปาและสุขาภิบาล ซึ่งระบุรายละเอียดการก่อสร้างบ้านไว้อย่างละเอียดครบถ้วน จัดทำและเซ็นรับรองโดยทีมสถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบ เจ้าของบ้านสามารถนำแบบก่อสร้างไปสร้างได้จริงเมื่อผ่านการอนุญาตจากหน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบพื้นที่ก่อสร้างแล้ว โดยควรมีเอกสารแสดงรายการประมาณราคาและวัสดุค่าแรงก่อสร้าง (BOQ) เพื่อเป็นราคากลางในการคัดเลือกผู้รับเหมา และคุมงบประมาณในการก่อสร้าง

บ้าน,รับสร้างบ้าน,แบบบ้าน,บ้านหลังแรก

 

♦  เอกสาร/ หลักฐาน สำหรับยื่นขออนุญาตสร้างบ้าน ประกอบไปด้วย
1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาโฉนดที่ดินที่จะทำการก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด
4. แบบแปลน ผังบริเวณ และรายการประกอบแบบแบบแปลนจำนวน 5 ชุด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 รายการประกอบแบบ
4.2 แผนที่สังเขป
4.3 รูปแปลนบ้าน
4.4 รูปด้าน 4 ด้าน
4.5 รูปตัด 2 ด้าน
4.6 รูปโครงหลังคา
4.7 รูปแปลนคาน, คานคอดิน, ฐานราก
4.8 รูปขยายส่วนต่างๆ ของโครงสร้าง (คาน, เสา, ฐานราก)
4.9 รูปแปลนไฟฟ้า, สุขาภาบาล
4.10 รายการคำนวณ

5. หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน (กรณีเจ้าของอาคารไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินที่อาคารนั้นตั้งอยู่)
6. หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน (กรณีอาคารก่อสร้างชิดเขตที่ดินน้อยกว่า 50 ซม.)

เมื่อยื่นเอกสารเพื่อพิจารณา ถ้าเป็นบ้านพักอาศัยไม่เกิน 2 ชั้น จะใช้เวลาประมาณ 20 วัน แต่จะไม่รวมเวลาในการแก้ไขแบบแปลนต่างๆ เข้าไปด้วย เห็นหรือไม่ว่า แบบบ้านเป็นส่วนประกอบที่มีความสำคัญมากๆ ในการที่จะได้เริ่มงานก่อสร้างบ้านหลังหนึ่งๆ

จุดเริ่มต้นของ “คนอยากมีบ้าน” ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?

บ้าน,รับสร้างบ้าน,แบบบ้าน,เคล็ดลับ,อยากมีบ้าน,บ้านหลังแรก

“บ้าน” เป็นที่พักอาศัยไว้นอนหลับพักผ่อน เป็นพื้นที่ส่วนตัวอันแสนสงบให้หายเหนื่อยล้า เป็นพื้นที่สำหรับการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันกับคนในบ้านอย่างอบอุ่น การจะมีบ้านหลังแรกนั้นไม่ใช่เรื่องยาก หากเราเตรียมตัวไว้อย่างดี มีการศึกษาข้อมูลและรายละเอียดในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน เราก็จะมีบ้านในฝันสำหรับทุกคนในครอบครัวได้ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอน!!

บ้าน,รับสร้างบ้าน,แบบบ้าน,เคล็ดลับ,อยากมีบ้าน,บ้านหลังแรก

ขั้ันแรกเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมงบประมาณ โดยดูจากลักษณะครอบครัวของเราว่าเป็นอย่างไร มีจำนวนสมาชิกในบ้านกี่คน มีผู้สูงอายุในบ้านหรือไม่ ความต้องการและงานอดิเรกของแต่ละคนเป็นอย่างไร ต้องการให้เป็นบ้านประหยัดพลังงานหรือบ้านที่เหมาะกับสภาพภูมิอากาศบ้านเราหรือไม่ รวมถึงการหารูปแบบสไตล์บ้านที่ชอบจากหนังสือแบบบ้าน นิตยสาร หรือเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการออกแบบ และสิ่งสำคัญคืองบประมาณที่เรามีเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับขนาดและรูปแบบบ้านที่เราจะปลูกสร้าง แล้วจึงตัดสินใจว่าจะเลือกบริษัทรับสร้างบ้านที่มีแบบบ้านสำเร็จหรือเลือกสถาปนิกให้มาออกแบบบ้านให้ หลังจากได้แบบบ้านที่ถูกใจตรงตามต้องการแล้ว จึงทำเรื่องยื่นขออนุญาต แล้วจึงเริ่มหาผู้รับเหมาเพื่อมาสร้างบ้านให้เรา

บ้าน,รับสร้างบ้าน,แบบบ้าน,เคล็ดลับ,อยากมีบ้าน,บ้านหลังแรก

ขั้นตอนการสร้างบ้านนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เพราะส่งผลโดยตรงกับภาพรวมของบ้านทั้งหลัง ว่าจะได้บ้านที่แข็งแรงมีคุณภาพและสวยงามตามที่วาดฝันไว้หรือไม่ ส่วนใหญ่เจ้าของบ้านมักจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในส่วนของการตกแต่งบ้านเพียงเท่านั้น แต่สิ่งที่เป็นพื้นฐานความมั่นคงของบ้านคือ โครงสร้าง ทั้งส่วนที่อยู่ใต้ดินและเหนือดิน การให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนการก่อสร้างและการตัดสินใจเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพจึงเป็นสิ่งที่เจ้าของบ้านควรใส่ใจ นอกจากนี้ การหาผู้เชี่ยวชาญมาควบคุมงานก่อสร้าง จะยิ่งช่วยให้ได้บ้านที่สมบูรณ์ มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

บ้าน,รับสร้างบ้าน,แบบบ้าน,เคล็ดลับ,อยากมีบ้าน,บ้านหลังแรก

งานโครงสร้างประกอบไปด้วยโครงสร้างใต้ดิน (เป็นส่วนที่เรามองไม่เห็น เช่น เสาเข็ม ฐานราก ตอม่อ) และโครงสร้างบนดิน (เป็นส่วนที่อยู่ตั้งแต่ระดับดินขึ้นมา เช่น คานคอดิน เสา คาน พื้น) นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบอีกสองส่วนคือ องค์ประกอบของบ้าน และ องค์ประกอบรอบบริเวณบ้าน องค์ประกอบของบ้านเป็นส่วนที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น หลังคา ผนัง ประตู-หน้าต่าง และฝ้าเพดาน เป็นส่วนที่ช่วยกันแดดลมฝน และทำให้เราอยู่อาศัยในบ้านได้อย่างปลอดภัย ส่วนองค์ประกอบรอบบริเวณบ้านนั้นจะมีรั้วที่อยู่รายล้อมรอบบ้านเพื่อบ่งบอกอาณาบริเวณบ้าน ที่จอดรถ พื้นที่รอบบ้าน และสวนต่างๆ รวมถึงบ่อปลาหรือสระว่ายน้ำอีกด้วย

บ้าน,รับสร้างบ้าน,แบบบ้าน,เคล็ดลับ,อยากมีบ้าน,บ้านหลังแรก

หลังจากบ้านสร้างเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือ การตรวจรับบ้านก่อนโอน เป็นการตรวจสอบงานขั้นสุดท้ายก่อนจะลงนามรับบ้าน ซึ่งหากมีงบประมาณมากพอ แนะนำให้ว่าจ้างบริษัทตรวจรับบ้านที่มีความรู้ความชำนาญเข้ามาตรวจรับบ้าน รวมถึงดูเอกสารสัญญาต่างๆ ว่ามีการรับประกันงานนานเท่าไร หากมีสิ่งบกพร่องจะเข้ามาแก้ไขงานส่วนไหนให้บ้าง สิ่งสำคัญที่ต้องจำให้ขึ้นใจ คือ บ้านไม่พร้อม ห้ามลงชื่อรับบ้านเด็ดขาด หลังจากการตรวจรับบ้านเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วจึงลงนามในเอกสารรับมอบบ้าน และการไปโอนบ้านและที่ดินที่กรมที่ดินนั่นเอง

บ้าน,รับสร้างบ้าน,แบบบ้าน,เคล็ดลับ,อยากมีบ้าน,บ้านหลังแรก

เพียงเราใส่ใจรายละเอียดและตรวจสอบอย่างรอบคอบ เราก็จะได้บ้านหลังแรกที่ตรงตามใจปรารถนา มีความสุขกันทั้งครอบครัว มีบ้านแล้วก็อย่าลืมเอาใจใส่ดูแลรักษา เพื่อให้บ้านเป็นบ้านที่น่าอยู่ มีความปลอดภัย และอยู่คู่กับเราไปอีกนาน

บอกลาปัญหา “ส้วมราดไม่ลง” ด้วย “ถังบำบัดสำเร็จรูป” ไม่ต้องสูบบ่อย!!

บ้าน,รับสร้างบ้าน,แบบบ้าน,เคล็ดลับ,ห้องน้ำ,บ่อเกรอะ,บ่อซึม,ส้วมตัน,ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป

เป็นปัญหาที่หลายบ้านกลุ้มอกกลุ้มใจไม่น้อย สำหรับปัญหาเรื่อง การระบายน้ำเสียออกสู่ดิน ที่เป็นสาเหตุให้โถสุขภัณฑ์กดชักโครกหรือราดน้ำไม่ลง ส่งกลิ่นเหม็นจนเวียนหัว หรือบางบ้านที่เพิ่มจำนวนสุขภัณฑ์มากขึ้น จนบ่อบำบัดเดิมที่เป็นแบบบ่อเกรอะ บ่อซึม นั้นไม่สามารถรองรับได้ การเปลี่ยนมาใช้ “ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป” อาจเป็นทางหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้

บ้าน,รับสร้างบ้าน,แบบบ้าน,เคล็ดลับ,ห้องน้ำ,บ่อเกรอะ,บ่อซึม,ส้วมตัน,ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป

CR. www.cs-m7.com

♦  เปลี่ยนบ่อเกรอะแบบเดิม เป็นถังบำบัดสำเร็จรูปใหม่
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเดิมที่เรารู้จักกันดี อย่างบ่อเกรอะ ซึ่งในส่วนของบ่อซึมนั้นจะทำหน้าที่กระจายน้ำให้ซึมออกไปตามดินที่อยู่รอบๆ หากดินรอบๆ บ่อซึมเป็นดินเหนียว ดินอุ้มน้ำ หรือบริเวณลุ่มน้ำท่วมถึง แรงดันจากน้ำในดินอาจทำให้บ่อซึมระบายน้ำสู่ดินได้ยาก น้ำจากบ่อเกรอะจึงระบายไปยังบ่อซึมได้ไม่เต็มที่ เป็นที่มาของปัญหาส้วมตัน กดชักโครกหรือราดน้ำไม่ลง และมีกลิ่นเหม็น จนต้องสูบส้วมอยู่บ่อยครั้ง

ในส่วนระบบการทำงานของถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ใช้หลักการ “จุลินทรีย์กำจัดจุลินทรีย์” โดยกากของเสียซึ่งไหลลงสู่ถังบำบัดน้ำเสีย จะตกตะกอนอยู่ก้นถังที่เต็มไปด้วยจุลินทรีย์คอยย่อยสลาย ทำให้ไม่มีกลิ่นเนื่องจากไม่มีตะกอนตกค้างในถังและไม่ต้องพึ่งการระบายน้ำของบ่อซึม สำหรับน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะถูกลำเลียงไปยังปลายทางคือ ท่อระบายน้ำสาธารณะ ทั้งนี้ ตัวถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเป็นอุปกรณ์ที่ฝังอยู่ใต้ดินซึ่งยากต่อการดูแลรักษา เจ้าของบ้านจึงควรเลือกใช้ถังบำบัดและอุปกรณ์ ที่ทนทานมีคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. โดยในท้องตลาดจะมีขายถังบำบัดสำเร็จรูปทั้งแบบเติมอากาศและแบบไม่เติมอากาศ ซึ่งปกติในบ้านพักอาศัยมักใช้แบบไม่เติมอากาศwatch Before I Fall 2017 movie online now

การเปลี่ยนระบบบำบัดจากบ่อเกรอะบ่อซึมมาใช้ถังบำบัดสำเร็จรูปนั้น ท่อรับน้ำเสียจากโถสุขภัณฑ์ทั้งหมดจะถูกย้ายมาต่อเข้าถังบำบัดสำเร็จรูป ยกเว้นกรณีที่บ่อเกรอะเดิมฝังอยู่ในใต้พื้นห้องน้ำชั้นล่าง การขุดรื้อออกอาจยุ่งยากเกินไป ข้อแนะนำคือให้คงบ่อเกรอะเดิมไว้รองรับน้ำเสียจากโถสุขภัณฑ์ชั้นล่าง ส่วนท่อน้ำเสียจากห้องน้ำชั้นอื่นสามารถต่อเข้าถังบำบัดสำเร็จรูปใหม่ได้ตามปกติ

♦  ขนาดถังบำบัดเท่าไหร่จึงเหมาะสม?
โดยทั่วไปผู้ผลิตถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป มักจะระบุขนาดที่เหมาะสมไว้ในรายละเอียดผลิตภัณฑ์ หรือหากต้องการคำนวณเองสามารถทำได้ โดยนำ “จำนวนผู้อาศัย” คูณกับ “ปริมาณน้ำเสีย” (คิดเป็น ร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ต่อวัน) จากนั้นคูณเข้ากับ “เวลาที่ใช้ในการบำบัด” (ประมาณ 1.5 วัน) ได้ตามสูตรดังนี้

ขนาดถังบำบัดน้ำเสีย (ลิตร) = จำนวนผู้อยู่อาศัย x 0.8 x ปริมาณน้ำใช้ต่อคนต่อวัน (ลิตร) x 1.5

บ้าน,รับสร้างบ้าน,แบบบ้าน,เคล็ดลับ,ห้องน้ำ,บ่อเกรอะ,บ่อซึม,ส้วมตัน,ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป CR. www.cs-m7.com

♦  ตำแหน่งที่ตั้งถังบำบัดที่เหมาะสม
ควรวางแผนกำหนดตำแหน่งถังบำบัด โดยจัดความกว้างและความลึกของพื้นที่ให้เพียงพอสำหรับถังบำบัดพร้อมคำนึงถึงเส้นทางเดินท่อที่สอดคล้องกัน เพื่อให้การระบายของเสียจากสุขภัณฑ์ไปยังถังบำบัดและท่อน้ำสาธารณะเป็นไปได้โดยสะดวก ถังบำบัดควรวางใกล้ตำแหน่งท่อระบายน้ำเดิม โดยเดินท่อให้มีความลาดชันไม่ต่ำกว่า 1: 50 นอกจากนี้ตำแหน่งของถังบำบัด จะต้องอยู่สูงกว่าปลายท่อน้ำสาธารณะด้วย และอาจวางบ่อพักเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสมรวมถึงทุกจุดหักเลี้ยวเพื่อความง่ายดายในการบำรุงรักษา

บ้าน,รับสร้างบ้าน,แบบบ้าน,เคล็ดลับ,ห้องน้ำ,บ่อเกรอะ,บ่อซึม,ส้วมตัน,ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป

CR. pinhead2000

♦  ข้อควรคำนึงในการเปลี่ยนถังบำบัด
ก่อนติดตั้งถังบำบัดจะต้องมีการเตรียมพื้นที่ และปรับพื้นที่ดินเดิมนั้นให้เรียบร้อย และเนื่องจากตัวของถังบำบัดขณะใช้งานจะมีน้ำหนักมาก จึงควรเตรียมโครงสร้างโดยลงเสาเข็มสั้น และเทพื้นเพื่อรองรับถังบำบัด เมื่อวางถังบำบัดลงในตำแหน่งติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ควรใส่น้ำหล่อลงในถังก่อนจะกลบดิน เพื่อป้องกันมิให้แรงอัดของดินกดตัวถังจนเสียหาย รวมถึงช่วยป้องกันไม่ให้น้ำใต้ดินดันตัวถังลอยขึ้น หลังจากติดตั้งงานระบบท่อเข้ากับท่อน้ำทิ้งเดิมและท่อระบายอากาศแล้ว

ถังบำบัดสำเร็จรูปนับเป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่ช่วยอำนวยความสะดวกได้มาก เนื่องจากของเสียส่วนที่เป็นน้ำจะระบายไปยังท่อน้ำสาธารณะโดยตรง ไม่ต้องพึ่งบ่อซึม และยังมีจุลินทรีย์ทำหน้าที่ย่อยสลายกากของเสียโดยตรง ไม่ต้องคอยดูดสิ่งปฏิกูลออกบ่อยๆ แต่สำหรับบ้านที่ใช้ห้องน้ำน้อยมากหรือใช้นานๆครั้ง จุลินทรีย์ที่มีอยู่อาจตายไป เพราะไม่มีสิ่งปฏิกูลให้ย่อยสลาย กรณีนี้ควรหมั่นเติมจุลินทรีย์เพิ่มในถังบำบัด เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ


ที่มา : scgbuildingmaterials

แนะวิธีแก้ปัญหา “ท่อน้ำตัน” ได้อย่างง่ายๆ แบบไม่ต้องง้อช่างซ่อม…

บ้าน,รับสร้างบ้าน,แบบบ้าน,เคล็ดลับ,แต่งบ้าน,ท่อน้ำตัน,ท่อตัน

หลายบ้านอาจกำลังประสบปัญหา “ท่อน้ำตัน” ไม่ว่าจะเป็นเศษเส้นผม คราบไขมัน หรือสิ่งต่างๆที่เข้าไปอุดตัน จนต้องเรียกช่างมาซ่อมแล้วซ่อมอีก จะดีกว่าไหม? หากคุณก็ซ่อมเองได้ วันนี้เรานำวิธีแก้ปัญหาท่อน้ำตันง่ายๆมาฝากกัน ไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง?

บ้าน,รับสร้างบ้าน,แบบบ้าน,เคล็ดลับ,แต่งบ้าน,ท่อน้ำตัน,ท่อตัน

♦  ที่ปั๊มชักโครก
สามารถแก้ไขปัญหาท่อน้ำอุดตันเบื้องต้นได้ โดยการครอบที่ปั๊มลงไปที่ปากท่อ นำผ้าเปียกมาคลุมไว้รอบๆ ที่ปั๊มแล้วทำการปั๊มขึ้น-ลงประมาณ 6-10 ครั้ง เพื่อดึงเอาสิ่งที่อุดตันอยู่ในท่อขึ้นมา

♦  น้ำส้มสายชูและเบกกิ้งโซดา
ให้เทเบกกิ้งโซดาประมาณ ½ ถ้วยตวงลงไปในท่อ แล้วเทน้ำส้มสายชู ½ ถ้วยตวงตามลงไปและทิ้งไว้สักพัก จากนั้นให้ราดน้ำร้อนลงไปในท่อซ้ำอีกครั้ง

♦  เบกกิ้งโซดาและเกลือ
ให้เทเบกกิ้งโซดาประมาณ 1 ถ้วยตวงและเกลือ ½ ถ้วยตวงลงไปในท่อ แล้วปล่อยทิ้งไว้ 1 คืน จากนั้นเทน้ำร้อนลงไปในท่ออีก 2 ถ้วยตวง

♦  น้ำส้มสายชูและเกลือ
อีกหนึ่งสูตรช่วยกำจัดสิ่งอุดตันท่อแบบไร้สารพิษทำลายล้างท่อน้ำ โดยเทเกลือขนาด ½ ถ้วยตวง เบกกิ้งโซดาอีก ½ ถ้วยตวง และน้ำส้มสายชูอีก ½ ถ้วยตวงลงไปในท่อน้ำ แล้วทิ้งไว้ 10 นาที จากนั้นเทน้ำต้มเดือดตามลงไปเพื่อล้างคราบไขมันที่ติดอยู่ในท่อและกำจัดสิ่งสกปรกให้หมดไป

♦  โซดาไฟพิชิตคราบสกปรก
วิธีนี้ควรใช้แก้ปัญหาส้วมอุดตันเท่านั้นและควรเตรียมอุปกรณ์ป้องกันด้วย ได้แก่ ถุงมือยาง แว่นป้องกันสายตา และหน้ากากอนามัย แล้วก็ลงมือผสมโดยการเทน้ำเย็นลงในถังประมาณ ¾ แกลลอน ตามด้วยโซดาไฟอีก 3 ถ้วยตวง ใช้ไม้พายคนให้เข้ากัน เมื่อเกิดฟองฟู่และไอร้อนก็รีบเทลงในชักโครก ทิ้งไว้ 20-30 นาที แล้วค่อยเทน้ำต้มเดือดราดลงไป

♦  น้ำยาล้างจาน ล้างคราบไขมัน
แม้การใช้น้ำยาล้างจานอาจจะดูเป็นวิธีที่ค่อนข้างเบาแต่กลับได้ผลเกินคาด โดยเทน้ำยาล้างจานลงไปในท่อประมาณ ¼ ถ้วยตวง แล้วตามด้วยน้ำต้มเดือด น้ำยาล้างจานจะลงไปกัดคราบไขมันให้หลุดออกจากท่อ แต่ถ้าจะให้ดีแนะนำให้สวมถุงมือยาง แล้วล้วงมือลงไปดึงเศษขยะที่ติดอยู่ออกมา ก็จะช่วยแก้ปัญหาท่ออุดตันได้ดีกว่า

♦  ไม้แขวนเสื้อใช้ทะลวงท่อ
หากเราสามารถมองเห็นเศษขยะที่อุดตันอยู่ในท่อได้ ให้นำไม้แขวนเสื้อมาคลายออกให้เป็นลวดยาว ๆ งอปลายขึ้นเล็กน้อยเพื่อทำเป็นหัวตะขอเกี่ยว จากนั้นนำลวดด้านที่มีหัวเกี่ยวหย่อนลงไปในท่อเพื่อเกี่ยวเศษขยะที่อุดตันท่อขึ้นมา

♦  ถอดท่อน้ำออกมาทำความสะอาด
หากท่อน้ำทิ้งที่อ่างล้างหน้าหรืออ่างล้างจานเกิดอุดตันแบบขั้นหนัก แนะนำให้ถอดท่อน้ำออกมาทำความสะอาดเลยจะดีกว่า ก่อนอื่นปิดวาล์วน้ำให้น้ำหยุดไหล ค่อยๆถอดท่อน้ำข้อต่อระหว่างอ่างกับผนังออกมาทีละส่วน แล้วใช้แปรงสีฟันขัดถูทำความสะอาดสิ่งอุดตันออกให้หมด จากนั้นนำที่ปิดน้ำตรงปากท่อน้ำทิ้งออกมาทำความสะอาด แล้วจัดการต่อท่อกลับไปให้เหมือนเดิม

♦  ผลิตภัณฑ์เอนไซม์ แบบไม่ทำลายท่อน้ำ
แนะนำให้เลือกเอนไซม์ชนิดที่เป็นออแกนิกส์ เพราะไม่ทำลายพื้นผิวของท่อน้ำ อ่านและทำตามฉลากด้านข้างขวดอย่างละเอียด จากนั้นก็ปล่อยให้เอนไซม์ทำงานโดยการทิ้งไว้ 1 คืน แล้วค่อยล้างออกด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งในตอนเช้า

บ้าน,รับสร้างบ้าน,แบบบ้าน,เคล็ดลับ,แต่งบ้าน,ท่อน้ำตัน,ท่อตัน

♦  สายทะลวงท่อน้ำอุดตัน
ให้ลองใช้สปริงทะลวงท่อหรือที่เรียกกันว่างูเหล็ก สอดเข้าไปในท่อที่อุดตัน เมื่อเจอกับสิ่งที่อุดตันท่อแล้ว ก็ใช้งูเหล็กทะลวงเข้าไปพร้อมกับเปิดน้ำทิ้งหรือกดชักโครกไล่สิ่งอุดตันตามไปด้วย

♦  น้ำยาฟอกผ้าขาว ใช้กับท่อน้ำก็ได้
ให้ถอดตัวกรองน้ำที่ปากท่อออกก่อน แล้วเทน้ำยาฟอกผ้าขาวประมาณ 1 ถ้วยตวงลงไป ปล่อยทิ้งไว้ 10 นาที เปิดน้ำให้ไหลงไปในท่อ หากว่าน้ำในท่อค่อยๆลดระดับลง ก็เป็นอันว่าสิ่งที่อุดตันท่อหลุดออกไปเรียบร้อยแล้ว จากนั้นก็ทำความสะอาดท่อตามปกติได้เลย

ใครมีปัญหาอยู่ก็ลองนำไปปรับใช้กันดู นอกจากจะใส่ใจเรื่องการแก้ไขปัญหาเมื่อท่อตันแล้ว ควรใส่ใจพฤติกรรมของตนเองที่เป็นสาเหตุให้เกิดท่อตันด้วยเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาซ้ำอีก

เผยเคล็ดลับ “การตกแต่งบ้าน” ที่ช่วยเปลี่ยนจากบ้านแคบให้ดูกว้างขึ้น!!

บ้าน,รับสร้างบ้าน,แบบบ้าน,เคล็ดลับ,แต่งบ้าน,บ้านแคบ,แต่งบ้านให้กว้าง

“บ้าน” นับเป็นจุดศูนย์รวมใจของทุกคนในครอบครัว ซึ่งบ้านแต่ละหลังย่อมมีพื้นที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ บริษัทรับสร้างบ้านก็ย่อมต้องออกแบบ และตกแต่งภายในให้เหมาะสมกับพื้นที่และขนาดของตัวบ้าน หากบ้านไหนที่บ้านที่มีพื้นที่น้อย แต่อยากสร้างให้ดูกว้างขวาง หรือดูโปร่งขึ้นควรจะต้องสร้างความสูงของหลังคาให้เหมาะสม รวมถึงอาจต้องใช้หน้าต่าง และการตกแต่งภายในเข้ามาช่วย วันนี้เราเลยนำ “การตกแต่งบ้าน” ที่จะช่วยให้บ้านดูกว้างขวางขึ้นมาฝากกัน ลองนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับบ้านของคุณได้เลย

บ้าน,รับสร้างบ้าน,แบบบ้าน,เคล็ดลับ,แต่งบ้าน,บ้านแคบ,แต่งบ้านให้กว้าง

♥  แต่งบ้านแบบชิดผนัง
การแต่งบ้านแบบชิดผนัง คือการจัดโซฟา ตู้และของประดับตกแต่งต่างๆ ให้อยู่ติดผนังบ้านทั้งหมด และอะไรที่สามารถวางซ้อนกันได้ ก็ควรจะนำมาซ้อนกันให้เป็นระเบียบ

♥  ตกแต่งผนังด้วยสีสดใส
หากอยากให้บ้านดูกว้าง ควรเลือกผนังสีอ่อน และสีสดใสในโทนสีอ่อน สีที่เข้ม จะทำให้ห้องดูแคบ และอึดอัดมากกว่าเดิม

♥  ตกแต่งอย่างกลมกลืน
ควรหลีกเลี่ยงของตกแต่งที่มีความตรงข้ามกันอย่างเห็นได้ชัด เช่น ของตกแต่งสีอ่อนกับสีเข้ม เพราะจะยิ่งทำให้บ้านดูเกะกะ และแคบกว่าเดิมได้

♥   กระจกใสเพิ่มพื้นที่
ลองเปลี่ยนมากั้นผนังห้องด้วยกระจก ทั้งนี้ต้องเลือกห้องที่เหมาะสมจะใช้กระจกกั้นด้วย เช่น ระหว่างห้องโถงกับห้องนั่งเล่นวิธีนี้จะทำให้บ้านดูโล่งโปร่งสบายมากขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถใช้กระจกเงาบานใหญ่ๆ มาช่วยทำให้บ้านดูกว้างขึ้นได้มากเลยล่ะ

♥  ใช้เฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน
ควรเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน ที่สามารถเก็บพับ หรือใช้งานได้หลากหลายแบบ ซึ่งช่วยเพิ่มพื้นที่โล่ง และนำมาใช้งานได้ในเวลาที่ต้องการ และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเฟอร์นิเจอร์ได้อีกด้วย

อย่ารู้ช้าไป!! “น้ำอัดลม” อัศวินช่วย “ทำความสะอาดบ้าน” ให้สะอาดวิ๊ง

บ่อยครั้งที่ “การทำความสะอาดบ้าน” นั้นเป็นเรื่องที่ทำเอาเหล่าพ่อบ้านแม่บ้านต้องปาดเหงื่อล้มพับกันเลยทีเดียว คราบฝังลึก สิ่งสกปรกที่อยู่บนเฟอร์นิเจอร์สุดหวง ทำความสะอาดเท่าไหร่ก็ไม่สะอาดเสียที วันนี้เราขอแนะนำวิธีการทำความสะอาดบ้าน โดยใช้ “น้ำอัดลม” ถึงแม้จะไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายสักเท่าไหร่ แต่ว่าน้ำอัดลมสามารถช่วยคุณทำความสะอาดบ้านได้มากมายเลยทีเดียว

บ้าน,รับสร้างบ้าน,แบบบ้าน,เคล็ดลับ,น้ำอัดลม,ทำความสะอาด

1. กำจัดไขมันที่เปื้อนเสื้อผ้า ให้ผสมผงซักฟอกและน้ำอัดลมประมาณ 1 กระป๋อง แล้วซักผ้าตามปกติ

2. ทำความสะอาดโถส้วม เทน้ำอัดลมสูตรปราศจากน้ำตาลให้ทั่วพื้นห้องน้ำและสุขภัณฑ์แล้วทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมงจากนั้นใช้แปรงห้องน้ำขัดถูแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งหนึ่ง

3. ทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ประเภทโลหะ ก่อนทาสีใหม่ให้แช่ผ้าขนหนูในน้ำอัดลมและวางมันไว้บนพื้นสีทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาทีแล้วจึงล้างออก

4. กำจัดคราบสนิม ใช้ฝอยขัดหม้อชุบน้ำอัดลมขัดเบาๆ ตรงที่เป็นสนิม คราบสนิมจะหลุดออกมาอย่างง่ายดาย

5. ลบรอยหมึกบนพรม ใช้น้ำอัดลมราด แล้วทิ้งไว้สักพักก่อนจะเช็ดออก

6. ทำความสะอาดบันไดสระว่ายน้ำ ใช้น้ำอัดลมเช็ดทำความสะอาดปีละครั้งจะช่วยให้ทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย

7. คลายน็อตที่ขึ้นสนิมให้ไขออกได้ง่ายขึ้น ใช้ผ้าชุบน้ำอัดลมให้ชุ่มแล้วประคบตัวน็อตทิ้งไว้สักครู่ น้ำอัดลมจะช่วยกัดสนิมทำให้ไขน็อตออกได้อย่างสะดวกขึ้น

8. ทำความสะอาดคราบสกปรกบนพื้นกระเบื้อง เทน้ำอัดลมลงบนรอยเปื้อน จากนั้นทิ้งไว้สักครู่แล้วขัดทำความสะอาด แต่อย่าทิ้งไว้นานจนกลายเป็นคราบเกาะติด

9. ขจัดรอยดำในกาต้มน้ำ เทน้ำอัดลมลงในกาต้มน้ำที่มีรอยดำหรือคราบเกาะแน่น แล้วต้มให้ไหม้ จากนั้นขัดออก รอยดำในกาก็จะหายไป

10. เปิดฝาขวด ให้ใช้ผ้าชุบน้ำอัดลมแล้วประคบไว้ที่ฝาขวดสักครู่ น้ำอัดลมจะทำให้คุณเปิดขวดได้ง่ายขึ้น

11. ล้างคราบน้ำมันในโรงรถ เพียงเทน้ำอัดลมลงบนพื้นแล้วขัดทำความสะอาด

12. กำจัดคราบก้นหม้อ คราบดำเกาะแน่นที่ก้นหม้อหรือก้นกระทะกำจัดออกได้ง่ายๆ ด้วยการเทน้ำอัดลมลงบริเวณก้นหม้อแล้วนำไปตั้งไฟ รอจนมันไหม้แล้วค่อยขัดออก

ง่ายนิดเดียว!! แนะวิธีขจัด “คราบน้ำ” บนเฟอร์นิเจอร์ไม้ ด้วยของใกล้ตัว

สำหรับบ้านหลายๆ มักใช้ “เฟอร์นิเจอร์” ไม้ด้วยความคลาสิก และลายไม้ที่สวยงาม แต่บ่อยครั้งที่เราลืมใช้จานรองแก้ว แล้วคราบน้ำก็เปื้อนลงไปที่โต๊ะ หรือพื้นที่เป็นไม้ กลายเป็นคราบขาวๆ เช็ดไม่ออก วันนี้เลยนำวิธีที่จะช่วยทำความสะอาด และขจัดคราบน้ำนั้นออกไปได้ โดยไม่เปลืองแรง แถมยังสวยเหมือนใหม่

บ้าน,รับสร้างบ้าน,แบบบ้าน,เคล็ดลับ,เชื้อรา

1.เบกกิ้งโซดา

คราบขาวที่เกิดจากการนำถ้วยร้อนๆ หรือแก้วที่มีละอองน้ำมาวางไว้ สามารถขจัดออกได้ด้วยการนำเบกกิ้งโซดา 1 ช้อนชา มาผสมกับน้ำ 1 ช้อนชา แล้วถูลงไปในจุดที่เปื้อนเป็นวงกลม คราบนั้นจะค่อยหายไป แต่ต้องระวังอย่าใช้น้ำมากเกินไป

2.เกลือ

ขจัดคราบได้โดยนำเกลือ 1 ช้อนชา มาผสมกับน้ำสัก 1-2 หยด ค่อยๆ ถูเบาๆ บริเวณที่เปื้อนอาจจะใช้ผ้า หรือฟองน้ำถูก็ได้ คราบจะค่อยเลือนหายไป

บ้าน,รับสร้างบ้าน,แบบบ้าน,เคล็ดลับ,เชื้อรา

3.ยาสีฟัน

ต้องเป็นชนิดที่ไม่ใช้เนื้อเจล นำมาถูบริเวณที่เปื้อน ใช้ผ้านิ่มๆถูจากนั้น ใช้ผ้าเปียกมาเช็ดออก แล้วปล่อยให้แห้ง จากนั้นค่อยลงน้ำยาเคลือบเงา

4.น้ำส้มสายชู

สามารถขจัดคราบน้ำได้เช่นกัน นำน้ำส้มสายชูมาผสมกับน้ำมันโอลิเวอร์ ในสัดส่วนครึ่งต่อครึ่ง แล้วนำผ้านิ่มๆมาเช็ดบริเวณที่เปื้อน จากนั้นนำผ้าสะอาดมาเช็ดซ้ำอีกที

แนะเคล็ดลับ!! วิธีป้องกัน และกำจัด “เชื้อราในห้องน้ำ”

หลายคนคงหงุดหงิดไม่น้อยกับปัญหา “ห้องน้ำ” อันแสนสวย ต้องมาหม่นหมองด้วยคราบ “เชื้อรา” ที่ฝังลึกตามพื้น ผนัง และร่องยาแนว ซึ่งวันนี้จะมีเคล็ดลับวิธีป้องกัน และกำจัดเชื้อราในห้องน้ำ ด้วยวิธีง่ายๆมาฝากกัน

บ้าน,รับสร้างบ้าน,แบบบ้าน,เคล็ดลับ,เชื้อรา

เริ่มที่การป้องกันกันก่อนเลย อันดับแรกนั้นเราต้องรู้กันก่อนว่าที่ราขึ้นในห้องน้ำเรานั้นมาจากสาเหตุหลักคือ ความชื้น ดังนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะทำให้ห้องน้ำของเราปราศจากรา คือ ต้องทำให้ห้องน้ำไม่ชื้นแค่นั่นเอง  ซึ่งถ้าห้องน้ำของเรามีหน้าต่างก็ให้เปิดไว้ตลอดเพื่อช่วยระบายความชื้น แต่ถ้าห้องน้ำเราไม่มีหน้าต่างก็เปิดพัดลมดูดอากาศแทน หรือถ้าไม่มีทั้งสองอย่างเลยก็ต้องเปิดประตูช่วยระบายความชื้นได้แล้ว

บ้าน,รับสร้างบ้าน,แบบบ้าน,เคล็ดลับ,เชื้อรา

♥  สำหรับผนังและพื้น
ใช้น้ำยาสเปรย์ขัดพื้น และผนังฉีดใส่บริเวณที่มีรา จากนั้นทิ้งไว้ประมาณ 5 นาทีแล้วขัดออก

บ้าน,รับสร้างบ้าน,แบบบ้าน,เคล็ดลับ,เชื้อรา

♥  สำหรับยาแนวกระเบื้องบนพื้นและผนัง
ใช้น้ำส้มสายชูชนิดเข้มข้นราดใส่บริเวณที่มีรา แล้วค่อยๆขัดไปเรื่อยๆ เพียงเท่านี้ห้องน้ำของคุณก็จะกลับมาขาววิ๊งเหมือนเดิมแล้ว

เพียงเท่านี้ห้องน้ำของคุณก็จะปราศจากเชื้อรามากวนใจอีกต่อไป ยิ่งตอนนี้กำลังจะเข้าหน้าฝนแล้วด้วย ถ้าป้องกันได้ก็รีบป้องกัน หรือถ้าป้องกันไม่ได้ก็รีบกำจัดมันไปนะครับ ไม่อย่างนั้นห้องน้ำของคุณคงไม่น่าใช้เป็นแน่

รวมวิธี “กำจัดกลิ่นสีทาบ้าน” บอกลากลิ่นเหม็น ทำบ้านใหม่ให้สดชื่น

เผยเคล็ดลับเด็ด!! รวมวิธี “กำจัดกลิ่นสีทาบ้าน” บอกลากลิ่นเหม็น ทำบ้านใหม่ให้สดชื่น ด้วยของที่หาได้ในครัว

บ้าน,รับสร้างบ้าน,แบบบ้าน,เคล็ดลับ,สีทาบ้าน

หากใครที่กำลัง “ทาสีบ้านใหม่” ต้องรู้สึกหงุดหงิดกับปัญหากลิ่นสีที่ฉุนแสบจมูก จนไม่สามารถอยู่ในบ้านได้ ซึ่งนอกจากกลิ่นสีจะเหม็นแล้ว ยังเป็นอันตรายต่อร่างกายอีกด้วย เพราะอาจทำให้เวียนหัว คลื่นไส้ หรือถึงขั้นอาเจียนได้ วันนี้เรามี “วิธีดับกลิ่นสีทาบ้าน” ด้วยของต่างๆที่หาได้จากในครัว ที่จะมาช่วยกำจัดกลิ่นให้หายเกลี้ยง แถมปลอดภัยต่อทุกคนในบ้านอีกด้วย

1. หัวหอม

บ้าน,รับสร้างบ้าน,แบบบ้าน,เคล็ดลับ,สีทาบ้าน

ผ่าหัวหอมเป็น 4 ส่วน หรือทุบหอมแดงลูกเล็กแล้วนำใส่ภาชนะวางกระจายไว้ทั่วห้อง

2. กากกาแฟ

บ้าน,รับสร้างบ้าน,แบบบ้าน,เคล็ดลับ,สีทาบ้าน

กากกาแฟที่เหลืออย่าพึ่งทิ้ง นำไปใส่ถ้วยเล็กๆ แล้ววางไว้รอบๆ ห้อง กากกาแฟจะช่วยดูดกลิ่นฉุนของสีทาบ้านให้หมดไป

3. น้ำส้มสายชู

นำน้ำร้อนผสมกับน้ำส้มสายชู 50 : 50 ใส่ลงในแก้ว แล้ววางไว้กลางห้อง สามารถช่วยขจัดกลิ่นได้

4. ถ่าน

บ้าน,รับสร้างบ้าน,แบบบ้าน,เคล็ดลับ,สีทาบ้าน

เพียงแค่นำถ่านมาบดเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วใส่ภาชนะวางไว้ในห้อง 1 คืน ตื่นเช้ามากลิ่นก็เบาบางลง หรือหายจนหมดได้ไม่ยาก

5. มะนาว

บ้าน,รับสร้างบ้าน,แบบบ้าน,เคล็ดลับ,สีทาบ้าน

นำมะนาวประมาณ 10 ลูก มาฝานเป็นแผ่นบางๆ แล้วใส่ภาชนะแล้วตั้งทิ้งไว้ให้ทั่วห้องสัก 2-3 วัน เพียงเท่านี้กลิ่นสีทาบ้านก็จะจางลงอย่างรวดเร็ว

6. สับปะรด

บ้าน,รับสร้างบ้าน,แบบบ้าน,เคล็ดลับ,สีทาบ้าน

หั่นสับปะรดสุกออกเป็นแว่นหนาๆ แล้ววางไว้หลายๆจุดรอบห้อง เพียงแต่ต้องระวังมดจะยกขบวนกันเข้ามาด้วย ดังนั้นแนะนำให้ใส่ไว้ในภาชนะหล่อน้ำดีที่สุด