ใบอนุญาตเลขที่ น 059-63

เรื่องราว กิจกรรม ความรู้ ผลงาน

รอบรู้เรื่องสร้างบ้าน ARCHITECT-BKK

บริษัทรับออกแบบ เขียนแบบ ออกแบบตกแต่งภายใน

สร้างบ้านใหม่ ทำไมต้องมี “แบบบ้าน” สำคัญอย่างไร?

เวลาจะสร้างบ้านใหม่เป็นของตัวเอง หลายคนอาจนึกสงสัยว่าทำไมต้องมี "แบบบ้าน" ในเมื่อบ้านเราก็ออกแบบเอาเอง โดยไปหยิบเอาไอเดียจากนิตยสารบ้าง หรือตามเว็บไซต์ที่ถูกใจ แล้วจ้างช่างมาทำโดยควบคุมงานก่อสร้างเอง เท่านี้ก็ไม่เห็นน่าจะมีปัญหาอะไร แต่ความเป็นจริงแล้ว การก่อสร้างบ้านหรืออาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 150 ตารางเมตรจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีแบบบ้าน

บ้าน,รับสร้างบ้าน,แบบบ้าน,บ้านหลังแรก

แบบบ้านที่เราได้มาจากแหล่งต่างๆ อาจมีรายละเอียดมากน้อยแตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่จะมีเพียงภาพสามมิติหรือทัศนียภาพในมุมต่างๆ กับแบบแปลนแต่ละชั้น รวมถึงงบประมาณค่าก่อสร้างเบื้องต้น หรือเป็นแบบสถาปัตยกรรมที่มีภาพสามมิติ แปลน รูปด้าน รูปตัด และแบบขยายส่วนต่างๆ ที่แสดงระยะครบถ้วน อย่างไรก็ตาม แบบบ้านที่ได้มานั้นก็ยังไม่สามารถนำไปก่อสร้างได้จริง ต้องนำไปปรับให้เหมาะกับที่ดินที่จะปลูกสร้าง ทั้งในเรื่องขนาดบ้านกับขนาดที่ดิน ระยะถอยร่นต่างๆ ทิศทางการวางตัวบ้านให้สัมพันธ์กับทิศทางแดดและลม ซึ่งอาจต้องอาศัยสถาปนิกในการช่วยปรับแบบ เพราะยังต้องมีการปรึกษาวิศวกรโยธาเพื่อให้คำนวณและออกแบบโครงสร้าง รวมถึงวิศวกรงานระบบไฟฟ้าและวิศวกรระบบประปาเพิ่มเติม เพื่อให้ได้แบบก่อสร้างที่สมบูรณ์ในการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างบ้านต่อไป

บ้าน,รับสร้างบ้าน,แบบบ้าน,บ้านหลังแรก

"แบบก่อสร้าง" คืออะไร? แบบก่อสร้าง (Construction Drawing) คือ แบบที่ใช้ในการสร้างบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ซึ่งถือเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการยื่นเพื่อขออนุญาตก่อสร้างจนสร้างบ้านเสร็จ ประกอบไปด้วย แบบสถาปัตยกรรม แบบวิศวกรรมโครงสร้างพร้อมรายการคำนวณ แบบวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง งานระบบประปาและสุขาภิบาล ซึ่งระบุรายละเอียดการก่อสร้างบ้านไว้อย่างละเอียดครบถ้วน จัดทำและเซ็นรับรองโดยทีมสถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบ เจ้าของบ้านสามารถนำแบบก่อสร้างไปสร้างได้จริงเมื่อผ่านการอนุญาตจากหน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบพื้นที่ก่อสร้างแล้ว โดยควรมีเอกสารแสดงรายการประมาณราคาและวัสดุค่าแรงก่อสร้าง (BOQ) เพื่อเป็นราคากลางในการคัดเลือกผู้รับเหมา และคุมงบประมาณในการก่อสร้าง

บ้าน,รับสร้างบ้าน,แบบบ้าน,บ้านหลังแรก

  ♦  เอกสาร/ หลักฐาน สำหรับยื่นขออนุญาตสร้างบ้าน ประกอบไปด้วย 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน 1 ชุด 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน จำนวน 1 ชุด 3. สำเนาโฉนดที่ดินที่จะทำการก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด 4. แบบแปลน ผังบริเวณ และรายการประกอบแบบแบบแปลนจำนวน 5 ชุด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1 รายการประกอบแบบ 4.2 แผนที่สังเขป 4.3 รูปแปลนบ้าน 4.4 รูปด้าน 4 ด้าน 4.5 รูปตัด 2 ด้าน 4.6 รูปโครงหลังคา 4.7 รูปแปลนคาน, คานคอดิน, ฐานราก 4.8 รูปขยายส่วนต่างๆ ของโครงสร้าง (คาน, เสา, ฐานราก) 4.9 รูปแปลนไฟฟ้า, สุขาภาบาล 4.10 รายการคำนวณ
5. หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน (กรณีเจ้าของอาคารไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินที่อาคารนั้นตั้งอยู่) 6. หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน (กรณีอาคารก่อสร้างชิดเขตที่ดินน้อยกว่า 50 ซม.) เมื่อยื่นเอกสารเพื่อพิจารณา ถ้าเป็นบ้านพักอาศัยไม่เกิน 2 ชั้น จะใช้เวลาประมาณ 20 วัน แต่จะไม่รวมเวลาในการแก้ไขแบบแปลนต่างๆ เข้าไปด้วย เห็นหรือไม่ว่า แบบบ้านเป็นส่วนประกอบที่มีความสำคัญมากๆ ในการที่จะได้เริ่มงานก่อสร้างบ้านหลังหนึ่งๆ

Architect-BKK.com บริษัท อาร์คิเทค บีเคเค จำกัด บริษัทสถาปนิก บริการให้คำปรึกษาออกแบบ เขียนแบบบ้าน บ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน บริการออกแบบตกแต่งภายใน บริษัทรับออกแบบทุกสไตล์ Modern Style Modern Luxury Tropical Style Resort Style Classic Style Thai Modern Luxury Home Contemporary Style โดยทีมงานสถาปนิก

ARCHITECT-BKK CO.,LTD.

Copyright ©2551-2567 16ปี Architect-BKK™ Company Limited.

57 ซอยรามอินทรา 65 แยก 4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ 10230