สถาปนิกไม่โดนใจ

โดย พฤษภาคม 14, 2017 2:03 pmวิชาชีพสถาปนิก เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์  สถาปนิกท่านหนึ่งจะสันทัดในบทบาทด้านไหนย่อมรู้ในตัวตน  การรับงานการออกแบบไม่ได้พึงอยู่บนความต้องการของสถาปนิก  แต่เป็นบทบาทเพื่อการบริการเชิงสร้างสรรค์และยึดถือเป้าหมายผลงานเพื่อก่อเกิดประโยชน์แก่ผู้ว่าจ้างและสาธารณะชนทั่วไป  มีหลักการอื่นๆที่ต้องให้คำนึงถึงได้แก่ พรบ. สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  การลงทุน  ด้านจิตใจและด้านการคมนาคม

สถาปนิกไม่มีใจ เป็นแค่เพียงคำกล่าวหาหรือไม่? หรือสถาปนิกไม่ตั้งใจ ไม่ทุมเทที่ทำงานให้ไม่ได้  ไม่บรรลุเป้าหมายคือเรื่องต่างๆดังนี้


"ถ้าดิฉันไม่พอใจผู้ออกแบบเลิกสัญญาได้มั๊ยค่ะ"  มาจากมุมมองนี้ อธิบายขยายความให้อ่านกัน


1.การบอกเลิกสัญญาจ้างทำของ(สัญญาจ้างออกแบบ)  บอกเลิกสัญญาได้  โดยการแจ้งเหตุผลให้เป็นที่ยอมรับกัน  มีการไกล่เกลี่ยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงได้  ทำเอกสารแนบใบยกเลิกการจ้างให้ชัดเจนจะได้สบายใจกันทั้งสองฝ่าย


2.ความไม่พอใจ  ไม่โดนใจกลายมาเป็นวลีสถาปนิกไม่มีใจ(สถาปนิกอาจทำงานเต็มที่แล้วก็ได้) จากการเริ่มทำงานแล้วและเกิดเหตุตามประเด็นนี้


2.1 มาจากประเด็น  ไม่ชอบพอบุคลิคสถาปนิกผู้ออกแบบ  ในองค์กรขนาดเล็กอาจไม่มีตัวเปลี่ยน แต่องค์กรขนาด บริษัท อาร์คิเทคบีเคเค จำกัด มีสถาปนิกเกือบ 30 ท่าน สามารถเปลี่ยนตัวกันได้  แต่ในการทำงานรับบริการควรวางคนทำงานที่เหมาะสมกับงานไว้ก่อนทั้งทางด้านบุคลิค ระดับประสบการณ์  ความชอบพอสไตล์   แนะนำว่า การจ้างงานของท่านท่านควรศึกษาบุคลากรแต่ละองค์กรให้ดีก่อนตัดสินใจ(และไม่มีองค์กรไหนต้องการเปลี่ยนตัว เหมือนลงเล่นกีฬา เพราะจะมีผลต่อจิตใจเพื่อนร่วมงานด้วยกันมาก)


2.2 มาจากประเด็น ผลงานที่แสดงออกมานำเสนอและความรู้ความความสามารถของผู้ออกแบบด้อยกว่าที่คาดไว้  มีหลายท่านจ้างงานขนาดใหญ่กับจูเนียสถาปนิก เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า(ประหยัด) แต่ผลกลับกับคือค่าก่อสร้างบานปลายเหตุมาจากผลงานที่ขาดความเชี่ยวชาญ(ภาษาบ้านๆเรียกมือไม่ถึง) ญาติพี่น้อง ว่าจ้างกันเองไม่สามารถเลือกทางอื่นได้  ทั้งสองกรณีมีผลผิดพลาด  เช่นแบบไกล้เสร็จนำไปประเมินราคา ผู้รับเหมาแจ้งมาว่าแบบใช้ไม่ได้ รายละเอียดและเทคนิคไม่ตรงกับงานจริง หรือราคาเกินมากจากที่คาดไว้  เรื่องนี้เจอบ่อยมากๆในวงการก่อสร้าง  อาจมาถึงความไม่พอใจเรื่องผลงานสถาปนิกได้เช่นกัน


2.3 มาจากประเด็น  ไม่รับผิดชอบ ไม่ตรงต่อเวลา "ศิลปินเขาทำตัวแบบนี้แหละ" เป็นวลีในกลุ่มผู้ออกแบบแซวเพื่อนด้วยกัน  แต่ในทางกลับกันผู้ว่าจ้างไม่ได้ต้องการศิลปินอะไรมากมาย  ท่านๆต้องการการนัดหมายที่ตรง  การชำระค่าจ้างที่ได้รับผลตอบแทน  ต้องการแบ่งเวลาเพื่อการออกแบบของสถาปนิกอย่างจำกัด(โดยทั่วไปผู้จ้างก็มีการประกอบอาชีพอย่างอื่น) การละเลย หรือเลื่อนนัดบ่อยๆ งานล่าช้าแล้วอาจผิดสัญญาได้  ผู้ว่าจ้างย่อมทนพฤติกรรมแบบนี้ไม่ได้


2.4 มาจากประเด็น ไม่ตรงใจ  ไม่ตรงคลาส  เข้ากันไม่ถึง  ส่วนหนึ่งมาจากเหตุจากการเลือกการจ้างที่ผิด  ได้แก่สถาปนิกที่เพื่อนแนะนำ(ไม่ตรงเรื่องสไตล์การออกแบบ ไม่ตรงเรื่องรสนิยม)  ไม่ได้รู้จักไครมากรีบเลือกจ้างก่อนศึกษาผลงานออกแบบและก่อสร้าง  ระดับวัยประสบการณ์ที่ต่างกันกับงานที่ต้องการ   หรือจ้างผู้มีชื่อเสียง(ไม่ได้หมายความว่าจะทำงานของท่านได้เสมอไป) สิ่งเหล่านี้ถ้าผิดพลาดคืองานไม่จบ  บรรลุเป้าหมายที่ท่านต้องการแน่ๆ  แนะนำ"อย่าศึกษาทางเน็ตเพียงอย่างเดียว ควรพบปะสนทนาก่อนตัดสินใจเลือกจ้าง พบตัวจริงๆที่ท่านต้องทำงานร่วมกัน"


3. ความตั้งใจ  ไม่ใช่เรื่องที่สถาปนิกจะทำงานได้จบทุกชิ้นไป  เพราะบางงานแสดงผลงานด้วยอารมณ์ก็มี  ถ้าหากเข้าในสัมผัสมโนธรรมไม่ได้  ผลงานทางสถาปัตยกรรมก็ไม่จบ  เช่นการออกแบบพิพิธภัณฑ์  อาคารทางความเชื่อ ศาสนา  ผลงานทางด้านนี้ต้องเป็นสถาปนิกเฉพาะทางเท่านั้นผู้เขียนเองเป็นสถาปนิกอาวุโสมีการจูรี่งานกันในสำนักงานแต่ละสัปดาห์  จะพูดถึงงานที่สถาปนิกแต่ละท่านออกแบบและจะช่วยกันศึกษาพฤติกรรมความต้องการลูกค้าให้ได้มาซึ่งผลงานอย่างแยบยล  การที่สถาปนิกอยู่ในวัยต้นๆแต่กลุ่มลูกค้าที่ต้องการงานก่อสร้างในวัยกลางและปลาย มีการใช้ชีวิตที่หลากหลาย  พบเจอสัมผัสมากกว่าสถาปนิกที่ออกแบบงานให้จะทราบได้   เรื่องแบบนี้หากไม่นำความรู้ความสามารถสอดใส่ลงไปให้สถาปนิกท่านนั้น  ผลงานอาจไม่เป็นที่พอใจหรือด้อยค่าไปเลยก็ได้  องค์กรสถาปนิกที่เป็นสถาบันไปแล้วแบบ อาร์คิเทคบีเคเค จึงแข็งแรงมีผลงานให้ท่านได้เห็นกันตลอดทั้งปี
บทความน่าสนใจ

“แบบของเรา เขาสร้างเอง”1. บ้านของคุณวสันต์ จ.นครสวรรค์ (2)

โดย kamon - เรื่องทั่วไป

“แบบของเรา เขาสร้างเอง”1. บ้านของคุณวสันต์ จ.นครสวรรค์ (1)

โดย kamon - เรื่องทั่วไป

บ้านแบบ 1.Shanklin Old Village

โดย kamon - เรื่องทั่วไป

สถาปนิกไม่โดนใจ

โดย kamon - เรื่องทั่วไป

พรบ.เกี่ยวกับสัญญาสร้างบ้าน

โดย kamon - เรื่องทั่วไป

+++

Architect-BKK.com บริษัท อาร์คิเทค บีเคเค จำกัด บริษัทสถาปนิก บริการให้คำปรึกษาด้านงานก่อสร้างบ้าน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2543 (วันพ่อ) เริ่มธุรกิจด้านงานขนาดเล็ก ประเภทงานบู๊ธนิทรรศการและตกแต่ง SHOP ลักษณะงานของผู้ต่อตั้งมืออาชีพ สถาปนิกมาก่อน ได้ขยายรับแต่งภายใน อากคาร บ้านพักอาศัย สำนักงาน ต่อมาปี 2547 เริ่มขยายงาน รับเหมาก่อสร้างบ้านจนครบวงจร และรับออกแบบบ้านทุกสไตล์ ขายแบบบ้านสำเร็จรูป พร้อมบริการรับสร้างบ้าน ข้อมูลบ้าน แบบบ้าน 2017 แบบบ้านใหม่

Architect-BKK ™

Copyright ©2551-2564 Architect-BKK™ Limited.

57 ซอยรามอินทรา 65 แยก 4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ 10230

ติดต่อออกแบบบ้าน

ออกแบบออนไลน์ | แบบบ้านทั้งหมด | แบบบ้านสองชั้น | แบบบ้านโมเดิร์น | รับสร้างบ้าน

สำนักงาน: 02-5092324 | มือถือ: 094-4950293, 082-5514990