สถาปนิกมาก่อนแต่กลับหลังสุด ตอนที่ 4 (ออกแบบบ้านที่ครุใน การวิเคราะห์รูปทรง และFIST DESIGN )

โดย พฤษภาคม 21, 2017 6:20 pm

 สถาปนิกมาก่อนแต่กลับหลังสุด ตอนที่ 4 D.การวิเคราะห์ รูปทรงที่เหมาะสมและแบบร่าง 1 FIST DESIGN ผมออกแบบขั้นต้น จากการสรุปข้อมูลเป็นรูปธรรม  สู่กระบวนงานจริง ระยะเวลาที่ใช้ขั้นต้อนนี้ 2 สัปดาห์ ได้แปลนร่างในขั้นตอนที่ 1  โดยคิการออกแบบรูปทรงเป็นงานสเก็ตมือไปพร้อมๆกันเพื่อหาความสวยงาม ลงตัว

การวางแปลนบ้านขนาดใหญ่สามารถคิดจินตนาการที่หลากหลายกว่าบ้านขนาดเล็ก  ก่อนหน้านี้ผมใช้วิธีการจำลองขนาดแสงและเงา ก้อนอาคารบนการสเก็ตมือแบบหยาบ อย่างง่าย  ชิ้นแล้วชิ้นเล่าเป็นสามสิบสี่สิบแผ่นกระดาษ ก่อนจะมาเป็นแปลนที่เห็นขั้นต้นอย่างนี้  หน้าที่ของสถาปนิกออกแบบในขั้นตอนนี้คือการนำเนื้อหาความต้องการและทฤษฎีมาบรรจบเข้ากันให้ได้  แล้วจึงนำไปอธิบายให้เจ้าของบ้านทราบว่าที่ทำมาให้ดูให้เห็นนั้นคืออะไร  มีความเป็นมา และตอบสนองกลไกการทำงานของมันแบบไหนสถาปนิกต้องทำให้ถูกทางที่สุดเพื่อให้งานเดินได้ต้องมีความสามารถพอที่ชี้ชัดความเป็นไปได้จริงพร้อมๆกับความตรงใจ ตรงความชอบใจ  ก่อนหน้านี้หลายงานที่เป็นบ้านขนาดกลางๆทีมสถาปนิกของบริษัทออกแบบกันเองผมทำหน้าที่ลีดเดอร์(ไม่ได้คุยลูกค้าโดยตรง)ลูกค้าหลายท่านพลัดหลงเข้าไปในเวลาแบบร่างยาวนานมาก จนผมต้องสั่งหยุดออกแบบและแก้ไขโดยการเปลี่ยนผู้ออกแบบที่ชำนาญกว่าและจบแบบนั้นได้   ผมเองทราบดีว่าความเป็นมืออาชีพที่แตกต่างกันด้วยทักษะนั้นผลตอบรับย่อมต่างกันชัดเจนในทีมงานเราให้โอกาสกันจึงมีเรื่องแบบนั้นบ้าง  ส่วนงานขนาดนี้มันใหญ่มากสำหรับน้องๆในทีมงาน(ตอนนั้น ผมมีประสบการณ์งาน 12 ปี น้องๆราว 6-8 ปี)   ผมซักซ้อมการพูดเพื่อนำเสนอครั้งแรกเหมือนนักแสดงขณะที่ขับรถก่อนถึงที่ทำงานทุกวัน  วันละตอนสองตอน  ใช้วิธีการจำ  การจำเป็นการเล่าเรื่องที่น่าฟังและดูเป็นธรรมชาติกลมกลืนกันเป็นตัวเราเอง  ไม่ใช่การท่องให้จำ  ผมมีเหตุผลที่จะบอกในการร่างแปลนอย่างนี้มันอยู่ในหัวส่วนหนึ่ง  ส่วนหนึ่งมันแสดงออกมาเป็นกระดาษแล้ว  และผมยังมีกระดาษที่สเก็ตมืออีกปึกหนึ่งที่แสดงความเชื่อมโยงของการคิดค้นแปลนและรูปทรงแบบนี้   ผมเตรียมงานนำเสนอโดยการปริ้นลงบนกระดาษขนาด A2 แล้วเติมสีให้ดูง่ายขึ้นด้วยสีไม้

แล้ววันหนึ่งสถาปนิกแบบผมก็ได้นำเสนอแบบร่าง 1 FIST DESIGN

สถาปนิก กมน

บทความน่าสนใจ

สถาปนิกมาก่อนแต่กลับหลังสุด ตอนที่ 4 (ออกแบบบ้านที่ครุใน การวิเคราะห์รูปทรง และFIST DESIGN )

โดย kamon - ออกแบบบ้านครุใน

สถาปนิกมาก่อนแต่กลับหลังสุด ตอนที่ 3 (ออกแบบบ้านที่ครุใน การวิเคราะห์พื้นที่ SITE ANALYSIS )

โดย kamon - ออกแบบบ้านครุใน

สถาปนิกมาก่อนแต่กลับหลังสุด ตอนที่ 2 (ออกแบบบ้านที่ครุใน ขั้นวิเคราะห์)

โดย kamon - ออกแบบบ้านครุใน

สถาปนิกมาก่อนแต่กลับหลังสุด ตอนที่ 1 (ออกแบบบ้านที่ครุใน ขั้นสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง)

โดย kamon - ออกแบบบ้านครุใน

+++

Architect-BKK.com บริษัท อาร์คิเทค บีเคเค จำกัด บริษัทสถาปนิก บริการให้คำปรึกษาด้านงานก่อสร้างบ้าน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2543 (วันพ่อ) เริ่มธุรกิจด้านงานขนาดเล็ก ประเภทงานบู๊ธนิทรรศการและตกแต่ง SHOP ลักษณะงานของผู้ต่อตั้งมืออาชีพ สถาปนิกมาก่อน ได้ขยายรับแต่งภายใน อากคาร บ้านพักอาศัย สำนักงาน ต่อมาปี 2547 เริ่มขยายงาน รับเหมาก่อสร้างบ้านจนครบวงจร และรับออกแบบบ้านทุกสไตล์ ขายแบบบ้านสำเร็จรูป พร้อมบริการรับสร้างบ้าน ข้อมูลบ้าน แบบบ้าน 2017 แบบบ้านใหม่

Architect-BKK ™

Copyright ©2551-2564 Architect-BKK™ Limited.

57 ซอยรามอินทรา 65 แยก 4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ 10230

ติดต่อออกแบบบ้าน

ออกแบบออนไลน์ | แบบบ้านทั้งหมด | แบบบ้านสองชั้น | แบบบ้านโมเดิร์น | รับสร้างบ้าน

สำนักงาน: 02-5092324 | มือถือ: 094-4950293, 082-5514990