ใบอนุญาตเลขที่ น 059-63

เรื่องราว กิจกรรม ความรู้ ผลงาน

ออกแบบบ้านครุใน ARCHITECT-BKK

บริษัทรับออกแบบ เขียนแบบ ออกแบบตกแต่งภายใน

สถาปนิกมาก่อนแต่กลับหลังสุด ตอนที่ 4 (ออกแบบบ้านที่ครุใน การวิเคราะห์รูปทรง และ FIRST DESIGN )

 สถาปนิกมาก่อนแต่กลับหลังสุด ตอนที่ 4 D.การวิเคราะห์ รูปทรงที่เหมาะสมและแบบร่าง 1 FIST DESIGN 

ผมออกแบบขั้นต้น จากการสรุปข้อมูลเป็นรูปธรรม  สู่กระบวนงานจริง ระยะเวลาที่ใช้ขั้นต้อนนี้ 2 สัปดาห์ ได้แปลนร่างในขั้นตอนที่ 1  โดยคิการออกแบบรูปทรงเป็นงานสเก็ตมือไปพร้อมๆกันเพื่อหาความสวยงาม ลงตัว การวางแปลนบ้านขนาดใหญ่สามารถคิดจินตนาการที่หลากหลายกว่าบ้านขนาดเล็ก  ก่อนหน้านี้ผมใช้วิธีการจำลองขนาดแสงและเงา ก้อนอาคารบนการสเก็ตมือแบบหยาบ อย่างง่าย  ชิ้นแล้วชิ้นเล่าเป็นสามสิบสี่สิบแผ่นกระดาษ ก่อนจะมาเป็นแปลนที่เห็นขั้นต้นอย่างนี้  หน้าที่ของสถาปนิกออกแบบในขั้นตอนนี้คือการนำเนื้อหาความต้องการและทฤษฎีมาบรรจบเข้ากันให้ได้  แล้วจึงนำไปอธิบายให้เจ้าของบ้านทราบว่าที่ทำมาให้ดูให้เห็นนั้นคืออะไร  มีความเป็นมา และตอบสนองกลไกการทำงานของมันแบบไหนสถาปนิกต้องทำให้ถูกทางที่สุดเพื่อให้งานเดินได้ต้องมีความสามารถพอที่ชี้ชัดความเป็นไปได้จริงพร้อมๆกับความตรงใจ ตรงความชอบใจ  ก่อนหน้านี้หลายงานที่เป็นบ้านขนาดกลางๆทีมสถาปนิกของบริษัทออกแบบกันเองผมทำหน้าที่ลีดเดอร์(ไม่ได้คุยลูกค้าโดยตรง)ลูกค้าหลายท่านพลัดหลงเข้าไปในเวลาแบบร่างยาวนานมาก จนผมต้องสั่งหยุดออกแบบและแก้ไขโดยการเปลี่ยนผู้ออกแบบที่ชำนาญกว่าและจบแบบนั้นได้   ผมเองทราบดีว่าความเป็นมืออาชีพที่แตกต่างกันด้วยทักษะนั้นผลตอบรับย่อมต่างกันชัดเจนในทีมงานเราให้โอกาสกันจึงมีเรื่องแบบนั้นบ้าง  ส่วนงานขนาดนี้มันใหญ่มากสำหรับน้องๆในทีมงาน(ตอนนั้น ผมมีประสบการณ์งาน 12 ปี น้องๆราว 6-8 ปี)   ผมซักซ้อมการพูดเพื่อนำเสนอครั้งแรกเหมือนนักแสดงขณะที่ขับรถก่อนถึงที่ทำงานทุกวัน  วันละตอนสองตอน  ใช้วิธีการจำ  การจำเป็นการเล่าเรื่องที่น่าฟังและดูเป็นธรรมชาติกลมกลืนกันเป็นตัวเราเอง  ไม่ใช่การท่องให้จำ  ผมมีเหตุผลที่จะบอกในการร่างแปลนอย่างนี้มันอยู่ในหัวส่วนหนึ่ง  ส่วนหนึ่งมันแสดงออกมาเป็นกระดาษแล้ว  และผมยังมีกระดาษที่สเก็ตมืออีกปึกหนึ่งที่แสดงความเชื่อมโยงของการคิดค้นแปลนและรูปทรงแบบนี้   ผมเตรียมงานนำเสนอโดยการปริ้นลงบนกระดาษขนาด A2 แล้วเติมสีให้ดูง่ายขึ้นด้วยสีไม้ แล้ววันหนึ่งสถาปนิกแบบผมก็ได้นำเสนอแบบร่าง 1 FIST DESIGN สถาปนิก กมน

Architect-BKK.com บริษัท อาร์คิเทค บีเคเค จำกัด บริษัทสถาปนิก บริการให้คำปรึกษาออกแบบ เขียนแบบบ้าน บ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน บริการออกแบบตกแต่งภายใน บริษัทรับออกแบบทุกสไตล์ Modern Style Modern Luxury Tropical Style Resort Style Classic Style Thai Modern Luxury Home Contemporary Style โดยทีมงานสถาปนิก

ARCHITECT-BKK CO.,LTD.

Copyright ©2551-2567 16ปี Architect-BKK™ Company Limited.

57 ซอยรามอินทรา 65 แยก 4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ 10230